De kosten voor een akte van erfrecht.

De kosten van een akte van erfrecht via onze site zijn
€ 250,00 inclusief BTW.

Per betrokkene (bijvoorbeeld de overledene, een erfgenaam of een extern gevolmachtigde) wordt dit bedrag met € 35,- inclusief BTW verhoogd, dit onder andere in verband met het opmaken van verklaringen en controle van persoonsgegevens.
Mocht blijken dat uw persoonlijke wensen en/of omstandigheden zodanig veel meerwerk voor ons met zich meebrengen dat dit extra kosten met zich meebrengt dan wordt u tijdig op de hoogte gesteld.


076 - 5204720

Verder kunnen er extra kosten in rekening worden gebracht bijvoorbeeld:
- in het geval van beneficiaire aanvaarding (de rechtbank zal ook kosten in rekening brengen);
- of in het geval de gegevens van de burgerlijke stand niet correct zijn; of
- indien er extra actie ondernomen dient te worden om bepaalde gegevens te verkrijgen.
Uiteraard kunt u ingeval van afwijkende zaken altijd contact met ons opnemen voor een vrijblijvende kostenopgave.

Kosten welke door een derde in rekening worden gebracht zullen aan u worden doorberekend.

Akte van erfecht.nl in samenwerking met Notariskantoor Clercx & Broers te Breda www.clercx.nl  
Kantooradres:
Ginnekenweg
159 Breda
Postadres:
Postbus 4766
4803 ET Breda
Telefoon: 076 520 47 20
Fax: 076 522 86 18
E-mail: info@clercx.nl
KVK: 171.91.229
BTW: NL8180.68.851B.01
Bank: 1167.12.201

Algemene voorwaarden
 

 

 

  Home
Kosten
  Aanvragen
  Informatie
 
 
 
 
akte van erfrecht.nl
Dienstverlening in geheel nederland

Is deze service landelijk?

Ja, u kunt in geheel Nederland maar ook vanuit het buitenland gebruik maken van deze service.

Is een akte van erfrecht verplicht?

Nee, maar in de meeste gevallen zullen derden u om een verklaring vragen.

Moet ik langs een notaris?

In eerste instantie niet, echter voordat de verklaring van erfrecht wordt afgegeven dient iedere erfgenaam bij een notaris naar keuze (de plaatselijke notaris) een handtekening te zetten.

Wat zijn de kosten?

Afgezien van kosten van derden
€ 250,-. Zie verder onder de pagina "kosten".

Aanvragen